Medewerkers

Medewerkers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:
Mw. Lonneke I.M. Lenferink, MSc (Rijksuniversiteit Groningen)
 

Begeleiders:
Dhr. prof. dr. J. de Keijser (Rijksuniversiteit Groningen)
Dhr. prof. dr. P.A. Boelen (Universiteit Utrecht)
Mw. Dr. I. Wessel (Rijksuniversiteit Groningen)
 

Met medewerking van:
Casemanagers van Slachtofferhulp Nederland
Lotgenotenvereniging Vereniging Achterblijvers na Vermissing (VAV)
 

Subsidiegever:

Fonds Slachtofferhulp

Rijksuniversiteit Groningen

Stichting Stimuleringsfonds Rouw