De therapie

Als uw aanpassingsproces moeilijk verloopt, kunt u ondersteuning krijgen bij het leren omgaan met het gemis van uw dierbare. De therapie is speciaal ontwikkeld voor mensen waarbij  een dierbare gedurende 3 maanden of langer wordt vermist. Individuele behandelingen door een ervaren therapeut worden aangeboden in uw eigen regio. De behandeling bestaat uit zogenaamde cognitieve gedragstherapie met elementen van mindfulness en schrijfopdrachten.

Cognitieve Gedragstherapie
Tijdens de behandelingen kijkt u samen met een therapeut naar uw gedachten, gevoelens en gedrag omtrent de vermissing van uw dierbare. Dit wordt ook wel de 3 G’s genoemd in cognitieve gedragstherapie; Gedachten leiden tot een Gevoel wat leidt tot bepaald Gedrag. Bijvoorbeeld de gedachte “Als ik niet continu mijn kinderen in de gaten houd, zullen zij straks ook verdwijnen” (gedachte) leidt tot angst (gevoel), wat leidt tot twee keer in het uur de school bellen om te vragen hoe het met de kinderen gaat (gedrag). Tijdens de behandeling leert u belemmerende, niet-helpende gedachten te herkennen. Vervolgens worden deze gedachten ter discussie gesteld, om te bepalen in hoeverre deze gedachten “waar” of “helpend” zijn. Het doel is om niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Hierdoor worden er geen negatieve gevoelens opgeroepen en neemt disfunctioneel gedrag af. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van het werkboek "Leven met Vermissing". Dit werkboek kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Mindfulness
Leven met vermissing van een dierbare vraagt veel van het acceptatievermogen en de veerkracht van de mens. De behandeling richt zich dan ook op het versterken van deze capaciteiten. Dit gebeurt door niet de focus te leggen op afsluiting, maar op het leren omgaan met de pijnlijke situatie, met behulp van mindfulness-oefeningen.

Schrijfopdrachten 
Door intensief na te denken over de vermissing van uw dierbare, en uw diepste gevoelens en gedachten op te schrijven, krijgt u meer inzicht in uw eigen proces. Stilstaan bij het verleden, heden en de toekomst kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden die u helpen bij het omgaan met de vermissing van uw dierbare.

 

Actuele situatie wat betreft aanmelden voor de behandeling:

De behandeling waarover op de website wordt gesproken, maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek. Momenteel is deelname aan de behandeling in het kader van onderzoek niet meer mogelijk. Geïnteresseerden kunnen op eigen initiatief gebruik maken van de behandeling door contact op te nemen met één van de therapeuten van "Leven met Vermissing", klik hier voor contactgegevens.